Stichting
30 april

Koningsmarkt

Koningsmarkt zal op Koningsdag dit jaar gehouden worden op de Zijpendaalseweg!

Al sinds jaar en dag is de koningsmarkt een begrip in Arnhem. Niet voor niets, want met ruim 200 marktkramen is de koningsmarkt een van de grootste in de regio.

Ook dit jaar, op vrijdag 27 april, staat deze fantastische markt weer op het programma tijdens koningsdag.

Vanaf 2018 hebben wij voor de koningsmarkt een nieuwe locatie, waar wij als organisatie ontzettend trots op zijn.

De Zijpendaalseweg zal dit jaar bruisen van gezelligheid en gevuld zijn met marktkramen waar particulieren hun spullen aan de man kunnen brengen.

Een ideale locatie voor de mensen die lekker willen rondneuzen of opzoek zijn naar die ene ontbrekende schat. Als je klaar bent met rondstruinen dan is de oversteek naar de familieactiviteiten in Park Sonsbeek met als thema dit jaar 'Doe Mee !!!' zo gemaakt.

Flyer Koningsdag

Wil jij ook een echte marktkraam van 4 meter breed op de koningsmarkt?

Inschrijven kan op twee manieren

1) Inschrijven via mail

koningsmarktarnhem@hotmail.com

Vermeld hierin je naam (voor- en achternaam), geboortedatum, woonadres, telefoonnummer en emailadres en wat je wil gaan verkopen.
Je ontvangt dan van ons de bevestiging en betaalinstructies per mail.

2) Inschrijven bij KUIFJES CORNER
Wanneer:
Donderdagavond 8 maart 2018 van 18:00 - 20:00
Zaterdag 10 maart 2018 van 10:00 - 12:00

Waar:
Bij KUIFJES CORNER op de hoek van de Bakkerstraat 26 en de Pastoorstraat (centrum) te Arnhem zitten mensen van de marktorganisatie klaar om je alle uitleg te geven en waar je een marktkraam kunt reserveren. Bij regen zitten zij binnen; bij mooi weer buiten op het terras.

Wat kan je huren:
Je kan een echte marktkraam huren die op de dag zelf op de markt voor je klaarstaat. Er zijn die dag géén grondplaatsen (voor bv een kleedje met spullen) en/of tafels beschikbaar. Je kunt dus alléén een marktkraam reserveren en huren.
Ook kun je een bovenzeil huren zodat je er zeker van bent dat alles droog blijft als het onverhoopt zou regenen die dag. Bij dat bovenzeil krijg je tevens zes professionele klemmen waarmee je het zeil heel gemakkelijk en stevig kunt bevestigen aan de marktkraam.

Huur- en reserveringskosten:
Om een marktkraam te reserveren betaal je:
Kraamhuur: € 39,= Bovenzeil: € 5,00* * Bij het bespreken van een bovenzeil moet er buiten de huurkosten ook een borgsom van € 10,= betaald worden. Deze borgsom krijg je op 27 april weer terug tegen inlevering van zeil en klemmen vóór 17.00 uur. Alle bedragen dienen bij het reserveren contant betaald te worden. Pinnen is niet mogelijk!

Krijg ik de kosten eruit?
Gelet op de grote belangstelling die er ieder jaar weer is voor deze Koningsmarkt om een marktkraam te huren, kun je ervan overtuigd zijn dat je aan het eind van de dag geld overhoudt! Natuurlijk hangt veel af van wat je verkoopt, tegen welke prijs en hoe goed je in verkopen bent, maar er zijn ieder jaar weer mensen die aan het eind van de dag vele honderden Euros overhouden. En wat ook zeker is: de markt wordt zéér druk bezocht.

Deze markt, die georganiseerd wordt door de Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen, is uitsluitend toegankelijk voor particulieren. Handelaren worden dan ook meteen verwijderd. De koningsmarkt is geen kindermarkt of vrijmarkt.


Algemene Voorwaarden Koningsmarkt Arnhem

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over 'de organisatie' wordt bedoeld de Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen Arnhem of diens vertegenwoordigers

1. De standplaatshouder als natuurlijk persoon dient zelf aanwezig te zijn en zich te kunnen legitimeren.
2. De Koningsmarkt is uitsluitend bedoeld voor particuliere verkopers. Ook mag u geen etenswaren verkopen. Handelaren worden dus niet toegestaan. Het is ter beoordeling aan de organisatie of hiervan sprake is. Professionele handelaars zullen direct van de Koningsmarkt verwijderd worden.
3. Er worden vooraf geen plaatsnummers toegewezen. Op de dag zelf krijgt u uw definitieve plaats toegewezen.
4. Op de dag zelf, kunt u zich vanaf 6.00 uur 's-morgens tot uiterlijk 08:00 uur bij het opgegeven meldpunt melden. De route naar het meldpunt, sturen wij toe bij uw bevestiging en is tevens te vinden op onze website www.feestengedenkdagen-arnhem.nl
5. Op vertoon van het originele inschrijvingsbewijs krijgt u toegang tot de markt en wordt u een marktkraam toegewezen. Per inschrijving wordt maximaal 1 auto op de markt toegelaten om in- en uit te laden. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

6. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de opstelling van de kramen, er mogen geen verlengingen aan de voorzijde van de kraam aangebracht worden.
7. Tevens mag de inrichting niet verder uitgebouwd worden dan de lengte van de kap toestaat, de standplaats houder is verantwoordelijk als bij het niet nakomen van deze verplichting schade of gevolgschade ontstaat.
8. Het is niet toegestaan op enigerlei wijze voorwerpen, draden of touwen te bevestigen aan bomen, pennen te bevestigen in de bestrating, noch anderszins handelingen te verrichten die schade kunnen veroorzaken aan eigendommen van de gemeente dan wel van derden.
9. Indien zich tijdens het evenement feiten of omstandigheden voordoen op grond waarvan de politie, in het belang van de openbare orde en veiligheid, het voortduren van het evenement niet verantwoord acht, moeten de activiteiten onmiddellijk worden gestaakt.
10. Ten alle tijden dient de rij-loper / gangpaden vrij gehouden te worden.

11. Parkeren in de omgeving doet u voor eigen rekening en risico.
12. Indien u te laat arriveert, om welke reden dan ook, hebben wij het recht u de toegang tot de markt te ontzeggen.
13. De markt begint om 8.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen

14. Het is verboden voor de officie?le eindtijd de markt reeds met inpakken van goederen dan wel demonteren van de standplaats te beginnen.
15. Indien de organisatie door een oorzaak van welke aard dan ook niet in staat is de verhuurde ruimte ter beschikking te stellen aan deelnemer, zal de organisatie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeien- de schade.

16. De organisatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.
17. Weersomstandigheden en de mogelijke gevolgen daarvan zijn altijd voor rekening en risico van de standplaatshouder.
18. Het kosteloos ter beschikking stellen of afstaan van standruimte aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie. Het is verboden een standplaats onder te verhuren, bij constatering hiervan wordt u verwijderd en uitgesloten van deelname voor volgende jaren.
19. Het verkopen van etenswaren is uitsluitend voorbehouden aan ondernemers /winkeliers die dit in hun dagelijkse bedrijfsvoering ook doen.
20. De aanwijzingen of bevelen van de Politie, de brandweer en de toezichthouders van het cluster Openbare Ruimte, te geven in het belang van de openbare orde en veiligheid, moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Onze organisatie wenst u veel plezier en een goede verkoop!
©2012-2018 Stichting Viering Nationale Feest & Gedenkdagen Arnhem